Chứng chỉ chất lượng

1.Giấy đăng ký kinh doanh

2.Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất kinh doanh thiết bị y tế

3.Chứng chỉ chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế 9001-2015


4. Chứng chỉ chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực

Sản xuất , xuất nhập khẩu cung ứng khẩu trang y tế
Cung ứng nhập xuất khẩu trang thiết bị y tế5. Kết quả thử nghiệm