Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh

Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh

Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn tạo ra giá trị công bằng và bền vững, cho cả doanh nghiệp của mình và tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị: nhân viên, đối tác, cộng đồng chúng tôi tiếp xúc và môi trường xung quanh chúng tôi.

Quan tâm đến nhân viên

 Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển liên tục của họ, bằng cách thúc đẩy một môi trường làm việc khích lệ các hành vi an toàn, tôn trọng sự đa dạng và quyền con người, cùng với các cơ hội bình đẳng để học hỏi và phát triển.

Làm việc với các đối tác

Nhận thấy rằng chúng tôi có thể mang lại tác động lớn hơn bằng cách làm việc với những người khác, chúng tôi tận dụng vị thế là một công ty thương mại và chế biến nông sản hàng đầu để tạo ra sự khác biệt tích cực trong chuỗi giá trị của mình, học hỏi, đào tạo và tạo ra sự thay đổi với những người khác thông qua sự liên kết và hợp tác.

Đầu tư vào Cộng đồng

Chúng tôi đầu tư vào sự phát triển và khả năng phục hồi của các cộng đồng địa phương sống gần những nơi chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới, khuyến khích nhân viên của mình hỗ trợ và làm tình nguyện trong cộng đồng, bất cứ nơi nào họ sống và làm việc.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi cam kết giúp nuôi sống dân số đang ngày càng tăng đồng thời tôn trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn trên hành tinh của chúng ta. Để giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động của mình, chúng tôi liên tục giám sát cách thức hoạt động để xác định các lỗ hổng, sự thiếu hiệu quả và cơ hội để cải thiện chuỗi giá trị.

Chuỗi cung ứng có trách nhiệm

Các đội ngũ tận tụy của chúng tôi làm việc không ngừng để tăng cường tính bền vững trong chuỗi giá trị tương ứng của họ, tận dụng vị thế dẫn đầu của chúng tôi để thúc đẩy việc áp dụng các chính sách và tiêu chuẩn bền vững giữa các nhà cung cấp.

 

Chia sẻ bài viết này trên

Comment (1)

  • Vũ Khánh Reply

    1

    12 Tháng Sáu, 2020 at 3:03 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *