Sư Kiện

Người Mỹ, Đức… muốn mua hàng tỉ khẩu trang của DN Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra căng thẳng tại khu vực châu Âu, châu Mỹ, nhiều quốc gia phải đẩy mạnh việc nhập khẩu khẩu trang và các trang thiết bị bảo hộ y tế. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để bù đắp phần nào khó khăn. Nhu cầu rất lớn Thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết nhiều quốc gia [...]